Zachraň knihkupectví!

Podpořte svého knihkupce!

Koupí označených titulů (jsou mezi nimi bestsellery i úplné novinky), podpoříte své oblíbené knihkupectví o něco víc, protože z těchto titulů nakladatelé věnují knihkupcům 10 Kč navíc za každý prodaný kus.

Podrobnosti vč. seznamu titulů jsou uvedeny na webu https://www.zachranknihkupectvi.cz/